ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “DESCROPTIO” ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΟΡΑΣΗ

Το “Descroptio έχει βραβευτεί στο “Erasmus Equal Sports for All” το 2019 ως τακτική προώθησης πρωτοβουλίας και καλής πρακτικής.  
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Επικοινωνίας Ακουστικής Περιγραφής για άτομα με τύφλωση και μερική όραση, που περιγράφει, σχολιάζει και αποδίδει αθλητικούς αγώνες. Προσφέρεται, έτσι, μόνιμη, διαρκής πρόσβαση και βιωματική εμπειρία σε άτομα με προβλήματα όρασης για οποιαδήποτε αθλητικό γεγονός.
Το Descroptio ήδη πραγματοποιείται στην Ελλάδα και την Kύπρο με προοπτική να εφαρμοσθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.