ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΟ RCEL ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΙΣΠΑΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ-ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Στο πλαίσιο των συνεργασιών του με ευρωπαϊκούς οργανισμούς, το RCeL (www.rcel.enl.uoa.gr, Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας στο ΤΑΓΦ του ΕΚΠΑ) ολοκλήρωσε με επιτυχία δύο προγράμματα επιμόρφωσης σε ομάδες του εκπαιδευτικού προσωπικού δύο ακαδημιών της Ισπανίας: της EΟΙ de Santiago del Campostela, Galicia (2018) και της ΕΟΙ de Elda, Alicante (2016), χρηματοδοτούμενο μέσω έργων ERASMUS+ ΚΑ1. Το θέμα τους ήταν η ενδο- και δια-γλωσσική διαμεσολάβηση, διεπιστημονικό πεδίο στο οποίο ειδικεύονται και δημοσιεύουν οι επιστημονικοί συνεργάτες του Κέντρου. Ανάλογες συμφωνίες έχουν ζητήσει να υπογράψουν με το ΕΚΠΑ οι Ισπανικές ακαδημίες ΕΟΙ de Coruña (2019) και ΕΟΙ de Tenerife (2020).