ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

Ακολουθεί η απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας στην οποία ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με την επαναλειτουργία των Α.Ε.Ι. κατόπιν συστάσεως της αρμόδιας Επιτροπής για την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ