ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ) 11, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Σ.ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ (Α’ΦΑΣΗ)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.