ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 53 ΚΑΙ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ (Α’ΦΑΣΗ)

Για πληροφορίες δείτε εδώ.