ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν. 1256/1982

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Ιδρύματός μας (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Βοηθοί, Επιστημονικοί Συνεργάτες, Διοικητικοί Υπάλληλοι μόνιμοι και Αορίστου Χρόνου), που εισπράττει από το Δημόσιο πρόσθετες απολαβές υποχρεούται να υποβάλει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1256/1982 Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη με τα απαραίτητα στοιχεία.

 

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ