ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τις αιτήσεις (επισυναπτόμενο έντυπο αίτησης στην παρούσα ανακοίνωση) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα έως τις 30 Μαΐου 2018.

Ενημερωτικό αρχείο

Δικαιολογητικά