ΣΥΝΕΔΡΙΑ

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ OMEP

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017

Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της OMEP με τίτλο "Από εδώ και από παντού: εκπαιδευτικές αλλαγές και παιδαγωγικές πρακτικές για ένα ανοιχτό σχολείο" θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2017.

Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα" του ΕΚΠΑ και το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Παιδεία.

Πληροφορίες και Αναλυτικό Πρόγραμμα Συνεδρίου