ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Σάββατο 07 Νοεμβρίου 2020 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας διοργανώνει τη 2η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικτυακή πλατφόρμα zoom.

Πρόγραμμα

Ανακοινώσεις

Αφίσα