ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - HDRRF

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ", ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 30

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων” διοργανώνουν το "2ο Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα - HDRRF" στις 14 και 15 Μαρτίου στο Αμφιθέατρο "Αλκης Αργυριάδης" στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30, Αθήνα)

Με 30 ομιλίες παρουσιάσεις επιδιώκεται να συντονιστούν τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και οι Ερευνητικοί Φορείς της χώρας, στο σύνολο τους, με σκοπό την κοινή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων και με κοινό στόχο τη μείωση των επιπτώσεων σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Απώτερος σκοπός της συνάντησης είναι η διασύνδεση και η συνεργασία μεταξύ των τριών πυλώνων, της επιστημονικής κοινότητας, των επιχειρησιακών φορέων και της κοινωνίας, ως αναγκαία προϋπόθεση για μία αποτελεσματική διαχείριση καταστροφικών φαινομένων.

Το πρόγραμμα του Forum έχει δημοσιευτεί στον υπερσύνδεμο: https://edcm.edu.gr/en/hdrrf-programma, ενώ είναι διαθέσιμο σε εκτυπώσιμη μορφή στον υπερσύνδεμο https://edcm.edu.gr/images/docs/2019/20190314-15_HDRRF-Programme.pdf

Παράλληλα με το Forum θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση προς τιμήν του Μανώλη Γλέζου για τη διαρκή προσφορά του στην ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας της Γεωλογίας και για την αδιάλειπτη δράση του σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος την Πέμπτη 14 Μαρτίου και ώρα 19:00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30).