ΣΥΝΕΔΡΙΑ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 30