EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ AXEL HONNETH ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 30