ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ»

Το Συμπόσιο: «Διεπιστημονική Προσέγγιση στην Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση: Σύνδεση Θεωρίας και Πράξης», που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί 3-4 Απριλίου, αναβάλλεται, ακολουθώντας τις επιταγές για τη δημόσια υγεία. Σύντομα θα υπάρξει ανακοίνωση για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Συμποσίου.