ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

EΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ».

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και υλοποιεί για πρώτη φορά, το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Επαναπροσδιορίζοντας τη γονική εμπλοκή στον σχεδιασμό σταδιοδρομίας των εφήβων»
Λεπτομερείς πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο: https://bit.ly/ΓΟΝΙΚΗ_ΕΜΠΛΟΚΗ.

Το μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς.
  • Συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και κοινωνικούς λειτουργούς, εργαζόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης εφήβων ή/και με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή/και στο χώρο της ψυχικής υγείας.
  • Προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές ή αποφοίτους σχολών συναφών προς την εκπαίδευση ή την ψυχική υγεία.

Το πρόγραμμα προσφέρει καινοτόμες επιστημονικές προσεγγίσεις τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι, έχοντας ενισχύσει τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, θα έχουν τη δυνατότητα να τις αξιοποιήσουν στο χώρο εργασίας τους.

Το Πρόγραμμα διαρκεί επτά (7) μήνες.

Ξεκινά τη Δευτέρα, 18η Νοεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12η Ιουνίου 2020.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, με χρήση Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (LMS), επικουρούμενης από προαιρετικές δια ζώσης βιωματικές-εκπαιδευτικές συνεδρίες με τους εκπαιδευτές.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α.

Μπορείτε να αντλήσετε λεπτομερείς πληροφορίες από το επισυναπτόμενο έγγραφο και από το πληροφοριακό έντυπο του προγράμματος που διατίθεται στη διεύθυνση:

https://bit.ly/ΓΟΝΙΚΗ_ΕΜΠΛΟΚΗ

Αιτήσεις εγγραφής στο Πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές έως και την 11η Νοεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα αίτησης συμμετοχής του προγράμματος, στη διεύθυνση:

https://bit.ly/Parental_EKPA

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, η ένταξη των ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Πρόγραμμα

Αφίσα