ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ 'ΜΟΥΣΙΚΗ, ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ"

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Το Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (ΕΚΠΑ) και το Εργαστήριο Κριτικής Μουσικής Έρευνας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΠΑΜΑΚ) συνδιοργανώνουν στις 10 & 11 Οκτωβρίου 2020 διαδικτυακή επιστημονική διημερίδα με θέμα Μουσική, επιτέλεση και νέες υποκειμενικότητες. Θέτοντας μια σειρά κριτικών ερωτημάτων σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η συγκρότηση του εαυτού αλληλεπιδρά με τη μουσική και την επιτέλεση, αυτή η επιστημονική συνάντηση έχει ως στόχο να τροφοδοτήσει τον δημιουργικό διάλογο μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων και τάσεων στο πεδίο της μουσικής έρευνας και να αναδείξει τα σημεία σύγκλισης αλλά και διαφοροποίησης μεταξύ τους.

Σημαντικό μέρος του χρόνου των επιμέρους συνεδριών διατίθεται για την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των συμμετεχόντων στη βάση σύντομων εισηγήσεων των ομιλητών. Οι εκτενείς περιλήψεις των εισηγήσεων και η σχετική βιβλιογραφία είναι διαθέσιμα για την προετοιμασία των συμμετεχόντων

Αφίσα: https://tinyurl.com/y6pou6kp

Πρόγραμμα: https://tinyurl.com/y4k355s7

Περιλήψεις/Βιογραφικά: https://tinyurl.com/y5xkzuxv

Προεγγραφές (έως 09.10.2020): https://forms.gle/mxDaGmCYRwX4F64i9

Ζωντανή μετάδοση: https://tinyurl.com/ethnomuslab

Επικοινωνία: ethnomus.lab[at]gmail[dot]com