ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - "RELIGIOUS CONFLICT AND RECONCILIATION IN 5TH C. EASTERN MEDITERRANEAN"

Τρίτη 29 Μαΐου 2018 ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Την Τρίτη 29 Μαΐου και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Οπτικοακουστικής Διδασκαλίας της Θεολογικής Σχολής θα πραγματοποιηθεί επιστημονική ημερίδα με θέμα:

"Religious conflict and reconciliation in 5th c. Eastern Mediterranean"
"Θρησκευτική σύγκρουση και καταλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο τον 5ο αι."

με προσκεκλημένο ομιλητή τον κ. Krastu Banev Assistant Professor of
Theology, Department of Theology and Religion, Durham University και
εισηγήσεις προχωρημένων μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιστορικού Τομέα που
εργάζονται στη σχετική θεματική:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11.00 – 11.10: Έναρξη
11.10 – 11.30: ΑΛΕΞΙΑ ΧΑΤΖΗ υπ. Δρ. Θεολ. τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ: Ο μοναχός
και οι εθνικοί “Μέγας ο Θεός των Χριστιανών»
11.30-11.50: ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΟΥΛΦΗΣ, μεταπ. φοιτητής Χριστιανικής αρχαιολογίας,
τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ: Θρησκευτικές συγκρούσεις τον 5ο αι. – Οι αρχαιολογικές
μαρτυρίες
11.50-12.10: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ αναπ. Καθηγητής τμ. Θεολογίας
ΕΚΠΑ:Εξορκιστικές πράξεις και θρησκευτική βία στην Αίγυπτο του 5ου αι.
12.10 – 12.30: KRASTU BANEV επίκ. Καθηγητής Θεολογίας, Τμ. Θεολογίας και
Θρησκειολογίας Παν/μίου Durham: Κριτικές παρατηρήσεις
12.30-13.15 Συζήτηση-συμπεράσματα με τη συμμετοχή όλων.

Σας προσκαλούμε εγκαρδίως να παραστείτε.

Πληροφορίες

Δημήτριος Μόσχος, Αναπλ. Καθηγητής
Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.