ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΗΣ QS (QUACQUARELLI SYMONDS) ΓΙΑ ΤΟ 2018

Η θέση του ΕΚΠΑ στην Κατάταξη Βασικών και Εξειδικευμένων Επιστημονικών Πεδίων της QS (Quacquarelli Symonds) για το 2018

Η θέση του ΕΚΠΑ στην Κατάταξη Βασικών και Εξειδικευμένων Επιστημονικών Πεδίων της QS (Quacquarelli Symonds) για το 2018

Δημοσιεύτηκε από την παγκόσμια ομάδα αναλυτών ανώτατης εκπαίδευσης της  QS (Quacquarelli Symonds), ο Πίνακας Κατάταξης Πανεπιστημίων σε βασικά και εξειδικευμένα επιστημονικά αντικείμενα, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο σπουδών, την ακαδημαϊκή φήμη και την ερευνητική απήχηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η συγκεκριμένη κατάταξη αξιολογεί τα Πανεπιστήμια στους πέντε (5) βασικούς  θεματικούς τομείς σπουδών, όπως προσδιορίζονται από τη μεθοδολογία της QS, (Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες της Ζωής και Ιατρικής, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και Διοίκηση, Μηχανική και Τεχνολογία) αλλά και σε  48 επιμέρους επιστημονικά πεδία -ειδικότητες που αποτελούν υποσύνολα των πέντε βασικών.

Για το2018το ΕΚΠΑ βρίσκεται σε υψηλές θέσεις τόσο στους πέντε βασικούς τομείς όσο και σε έντεκα (11) επιμέρους επιστημονικά πεδία (δείτε τους πίνακες 1 και 2).

Πίνακας 1: Η θέση του ΕΚΠΑ για το 2018 στα πέντε (5) βασικά θεματικά αντικείμενα του Πίνακα της

 

Θεματικές Ομάδες

Θέση Παγκοσμίως

2018

Θέση Παγκοσμίως

2017

1.

Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες

392

381

2.

Βιοεπιστήμες & Ιατρική

241

248

3.

Φυσικές Επιστήμες

302

288

4.

Κοινωνικές Επιστήμες και Διοίκηση

360

387

5.

Μηχανική & Τεχνολογία

355

335

Πηγή:Ιστοσελίδα QS World University Ranking

https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/university-subject-rankings/out-now-qs-world-university-rankings-subject-2018

Πίνακας 2: Η θέση του ΕΚΠΑ για το 2018 σε  έντεκα (11) εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα (σύγκριση με το 2017)

 

Ειδικότητες

Θέση Παγκοσμίως

2018

Θέση Παγκοσμίως

2017

1.

Ιστορία

151-200

151-200

2.

Αρχαιολογία

151-200

151-200

3.

Γλωσσολογία

-

251-300

4.

Ιατρικής

241

201-250

5.

Φαρμακευτική & Φαρμακολογία

101-150

151-200

6.

Επιστήμη των Υπολογιστών

251-300

201-250

7.

Δίκαιο και Νομικές Σπουδές

251-300

251-300

8.

Οικονομικά

301-350

351-400

9.

Επιστήμες της Βιολογίας

301-350

301-350

10.

Χημεία

351-400

351-400

11.

Φυσική και Αστρονομία

401-450

351-400

12.

Εκπαίδευση

251-300

 

Πηγή:Ιστοσελίδα QS World University Ranking

https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/university-subject-rankings/out-now-qs-world-university-rankings-subject-2018

Στον υπερσύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό report στην Αγγλική γλώσσα για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η εν λόγω αναφορά εστάλη από τους αναλυτές της QS στην Ομάδα Ranking του Ιδρύματος. Η κίνηση αυτή δεικνύει το καλό επίπεδο συνεργασίας και το εποικοδομητικό κλίμα  που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με τους φορείς κατάταξης Πανεπιστημίων.

Η μελέτη των στοιχείων που αφορούν το Πανεπιστήμιο μας δείχνει ότι:

(α) Παρατηρείται σταθερότητα ή και οριακή βελτίωση σε 9 από τις 12 ειδικότητες του ΕΚΠΑ που συμπεριλήφθηκαν στον πίνακα κατάταξης για τα έτη 2017 και 2018.

(β) στην αντίστοιχη κατάταξη του 2016, το ΕΚΠΑ εμφάνιζε μόλις 6 ειδικότητες στις 48, ενώ το 2018 σχεδόν τις διπλασίασε (έντεκα 11)

(γ) στην αντίστοιχη κατάταξη του 2016 για τα βασικά 5 θεματικά πεδία , το ΕΚΠΑ δεν είχε βαθμολογηθεί σε κανένα, ενώ το 2018 και στα πέντε (5). Η μη βαθμολόγηση το 2016 σημαίνει ότι η βαθμολογία των δεικτών οδηγούσε σε θέσεις από την 500η και κάτω για τα συγκεκριμένα πεδία.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει  τη δήλωση του  επικεφαλής του τμήματος ερευνών της QS, κ. Μπεν Σόουτερ σύμφωνα με την οποία: “Τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους είναι μια απόδειξη για την ανθεκτικότητα των ελληνικών πανεπιστημίων. Μετά από μερικά δύσκολα χρόνια, κατά τα οποία τα Ελληνικά πανεπιστήμια επιβαρύνθηκαν με την πολύ περιορισμένη χρηματοδότηση και με μια καταστροφική φυγή των επιστημόνων λόγω του ‘Brain Drain’, βλέπουμε τώρα τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης”.

(δ) Επιβεβαιώνεται ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά ιδρύματα παγκοσμίως. Αυτό φαίνεται τόσο στο δείκτη «ετεροαναφορές ανά δημοσίευση» όσο και στο δείκτη H-index.

Οι κατατάξεις της QS χρησιμοποιούν δεδομένα ειδικών γνωμοδοτών (peer reviews) που συλλέγονται από μεγάλο αριθμό ερευνητών, ακαδημαϊκών και εργοδοτών. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό του διεθνούς προσωπικού, τον αριθμό φοιτητών, τον αριθμό αναφορών από το Scopus και τις αναλογίες καθηγητών / φοιτητών. Ακόμα, βασίζονται σε μια σειρά από άλλα επιμέρους κριτήρια, το καθένα από τα οποία υπολογίζεται με διαφορετική βαρύτητα.

Για τη θεματική κατάταξη του 2018 τελικώς κατετάγησαν 1.130 Πανεπιστήμια από 151 χώρες σε 48 θεματικά αντικείμενα. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα βασίζονται σε απαντήσεις 75.015 ακαδημαϊκών και 40.455 εργοδοτών, καθώς και στην ανάλυση επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικών παραπομπών από τη βιβλιομετρική βάση δεδομένων Scopus, όπως προαναφέρθηκε, απ’ όπου ελήφθησαν υπόψη δεδομένα πενταετίας.

Σε κάθε επιμέρους πεδίο ανακοινώνονται αποτελέσματα για τα 500 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη κατάταξη ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η συνολική, και βασίζεται στα δεδομένα τους έτους 2016-2017.

Συνολικά, έξι ελληνικά πανεπιστήμια εμφανίζονται 57 φορές στους 48 πίνακες.

 

Ενημερωτικό αρχείο