ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «THE MANAGEMENT OF COMPLEX AORTIC ANEURYSMS»

Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021

Ημερίδα με διεθνή απήχηση και τίτλο «The management of complex aortic aneurysms» που θα πραγματοποιηθεί από την Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική Κλινική στις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Πρόγραμμα