ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

Το Τμήμα Μαθηματικών διοργανώνει ημερίδα παρουσίασης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος, την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 , ώρες 11:00-14:00, στο Αναγνωστήριο, Κτήριο Τμήματος Μαθηματικών (3ος όροφος). Διδάσκοντες από κάθε ΠΜΣ του Τμήματος θα πραγματοποιήσουν περιοδικά σύντομες παρουσιάσεις των προσφερομένων προγραμμάτων, της διαδικασίας και των κριτηρίων επιλογής, των ερευνητικών περιοχών και των επαγγελματικών προοπτικών και θα απαντούν στις ερωτήσεις των φοιτητών.

Αφίσα