ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΑΠΗ:3 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ "ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ, ΜΑΡΑΣΛΗ 4, ΑΘΗΝΑ