ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ WEBOMETRICS

Σημαντική βελτίωση της θέσης του ΕΚΠΑ στην διεθνή και ευρωπαϊκή κατάταξη Πανεπιστημίων του γνωστού συστήματος της WEBOMETRICS

Σημαντική βελτίωση της θέσης του ΕΚΠΑ στην διεθνή και ευρωπαϊκή κατάταξη Πανεπιστημίων του γνωστού συστήματος της WEBOMETRICS

(http://www.webometrics.info/en/world)

Δημοσιεύτηκε στις 28 Ιανουαρίου 2019 η νέα παγκόσμια συνολική κατάταξη τεσσάρων κριτηρίων του Webometrics Ranking of World Universities για το 1ο εξάμηνο του 2019 (http://www.webometrics.info/en/world).

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέβηκε 30 θέσεις σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και βρίσκεται πλέον στη θέση 217 παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων. Επιπροσθέτως βρίσκεται στην 71η θέση στην Ευρώπη μεταξύ των 5896 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη. Μάλιστα θα πρέπει να επισημανθεί ότι την τετραετία 2015-2019 το ΕΚΠΑ βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία έχοντας ανέβει 84 θέσεις στην εν λόγω παγκόσμια κατάταξη. Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 256, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 354, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 530 και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη θέση 555. Στην κατάταξη που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές μέρες περιλαμβάνονται περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως από τα 28.000 για τα οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και 76 Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ και Ιδιωτικοί Φορείς παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  (βλέπε πίνακα 1)

Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται  κατ’ ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται από το 2004 και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

 Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται στους εξής τέσσερις επιμέρους δείκτες:

  1. Παρουσία (Presence Rank) 5% : Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google.
  2. Απήχηση – Ορατότητα (Impact Rank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει ουσιαστικά τα «backlinks» δηλαδή τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.
  3. Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Openness Rank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων. Ο αριθμός ετεροαναφορών υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ ΔΕΠ ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου από τα 12.000, εκτός του πρώτου  προφίλ  για να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα.
  4. Αριστεία (Excellence Rank) 35%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2012-2016 σε 26 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Πίνακας 1: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα

με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2019 (α΄ εξάμηνο)

Ranking

World Rank

University

Presence Rank*

Impact Rank*

Openness Rank*

Excellence Rank*

1

217

National and Kapodistrian University of Athens

585

362

26

217

2

256

Aristotle University of Thessaloniki

21

314

518

305

3

354

National Technical University of Athens

513

389

82

463

4

530

University of Patras (incl University of Western Greece)

420

619

617

629

5

555

University of Ioannina

1608

622

677

624

6

636

University of Crete

950

972

579

648

7

1007

University of Thessaly

1171

1888

944

938

8

1103

University of the Aegean

1302

1523

1293

1198

9

1103

Democritus University of Thrace

983

1982

1321

1012

10

1238

Athens University of Economics and Business

1997

1440

1110

1511

11

1319

Technical University of Crete

1933

2343

938

1327

12

1405

University of Piraeus

1907

1913

1218

1616

13

1429

University of Macedonia

1778

1138

1771

2038

14

1665

Agricultural University of Athens

3676

3691

1243

1423

15

1695

Ionian University

3090

625

2586

3089

16

1726

Hellenic Open University

2585

2584

2091

1799

17

1803

Harokopio University of Athens

5631

4181

829

1576

18

1927

Technological Education Institute of Crete

1802

4023

1422

1847

19

2082

University of Peloponnese

3024

3343

2038

2197

20

2108

Technological Education Institute of Athens

2130

3063

2226

2362

21

2169

University of Western Macedonia

3077

4397

2470

1951

22

2293

Technological Education Institute of Thessaloniki

3551

3469

2413

2431

23

2577

Panteion University of Political and Social Sciences

2604

3253

2536

3089

24

2964

Technological Education Institute of Larissa

3431

3732

2502

3641

25

3137

Technological Education Institute of Piraeus

3187

4339

3495

3641

26

3370

Athens Information Technology

20123

9833

2363

2511

27

3759

Technological Education Institute of Lamia

8798

9047

4054

3264

28

3983

Technological Education Institute of Western Macedonia (TEI Kozani)

3344

10750

4269

3321

29

4267

Technological Education Institute of Western Greece

1734

11156

3712

3846

30

4502

American School of Classical Studies at Athens

1548

2012

4611

6017

31

4650

School of Pedagogical and Technological Education

6882

2514

2986

6017

32

5035

American College of Greece

6989

3673

3043

6017

33

5457

Technological Education Institute of Epirus

3232

5540

2794

6017

34

5774

Hellenic Naval Academy

17919

13919

5270

4315

35

5842

International Hellenic University

3841

6177

3753

6017

36

6124

Technological Education Institute of Kavala

5957

7096

3444

6017

37

6639

Technological Educational Institute of Central Macedonia (TEI Serres)

3785

8650

4141

6017

38

6708

Technological Education Institute of Patras

6753

8809

3588

6017

39

6767

Technological Educational Institution of the Ionian Islands

5717

8607

4327

6017

40

7161

American College of Thessaloniki

7440

8643

5716

6017

41

7759

(3) CITY College International Faculty University of Sheffield

7069

9584

6163

6017

42

8152

American Farm School Thessaloniki

9937

9480

7155

6017

43

8453

Technological Education Institute of Chalkida

11445

9681

7524

6017

44

8769

Athens School of Fine Arts

5135

6355

11300

6017

45

9273

Technological Educational Institute of Sterea Ellada

6702

14016

3253

6017

46

10215

New York College

9403

10157

10035

6017

47

10965

Metropolitan College

10594

12217

8750

6017

48

11611

Hellenic Army Academy

15447

14594

11470

5048

49

12022

Mediterranean College

13223

9413

11470

6017

50

13323

Technological Educational Institute of Peloponnese

6212

17895

6221

6017

51

13469

Independent Science & Technology Studies

20522

13607

9998

6017

52

13506

Bca Business Studies

15654

12727

10852

6017

53

13638

Akto Art & Design

10300

11671

11470

6017

54

14120

College Year in Athens

18947

11691

11470

6017

55

14933

Swiss Business School for International Hotel & Tourism Management Education (Alpine Center)

20718

12635

11470

6017

56

14995

Hellenic American Education Center

17511

13009

11470

6017

57

16152

City Unity College

17919

14470

11470

6017

58

16884

Hellenic American University

21229

15095

11470

6017

59

17101

Vakalo Art & Design College

14360

16008

11470

6017

60

17579

Aegean Omiros College

21620

15930

11470

6017

61

17775

(3) National and Kapodistrian University of Athens Medical School

16523

18790

10607

6017

62

18022

ICBS Business School

17311

16887

11470

6017

63

18700

State Conservatory of Thessaloniki

16429

17786

11470

6017

64

19393

DEI College

20840

18266

11470

6017

65

19901

British Hellenic College

16326

19283

11470

6017

66

20153

AAS College Applied Arts Studies

23388

18912

11470

6017

67

20622

Institution d΄Etudes Francophones

20060

19889

11470

6017

68

21827

Conservatoire of Northern Greece

23684

20933

11470

6017

69

22214

American University of Athens

27129

20648

11470

6017

70

22592

Athinaiki Ekpaideftiki Etairia Rene Descartes College CNAM

19072

22335

11470

6017

71

22870

Greek Bible College

21335

22444

11470

6017

72

24197

Attico College

27291

23051

11470

6017

73

24636

MBS College College of Crete Heraklion

23845

24290

11470

6017

74

24952

College of Professional Journalism

27606

23533

11470

6017

75

25382

European College for Tourism Studies Corfu

17466

25627

11470

6017

76

25932

Athenian College

28055

24383

11470

6017

Πηγή: http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20