ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ «WEBOMETRICS RANKING WEB OF UNIVERSITIES»

Σημαντική διάκριση για το ΕΚΠΑ στην επετειακή έκδοση της παγκόσμιας κατάταξης «Webometrics Ranking Web of Universities»

http://www.webometrics.info/en/world

Σημαντική διάκριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων «Webometrics Ranking Web of Universities», η οποία δημοσιεύθηκε στις 29/7/ 2023.  Σύμφωνα με τη δημοσίευση της Κατάταξης, το ΕΚΠΑ  βρίσκεται στην 252η  θέση παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων, στην 55η θέση μεταξύ των 3465 Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστοιχα στην 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη.

Πίνακας Webometrics