ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ SHANGHAI RANKING'S GLOBAL RANKING OF ACADEMIC SUBJECTS

Σημαντικότατες Διακρίσεις για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στους Πίνακες Κατάταξης Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects

Ανακοινώθηκε στις 18 Ιουλίου 2022 από το ShanghaiJiaotong University, στο πλαίσιο της δραστηριότητας Academic Ranking of World Universities (ARWU), οι επιμέρους κατατάξεις για το 2022 των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, σε κάθε
ευρύτερη επιστημονική περιοχή και για ειδικά ακαδημαϊκά αντικείμενα.

Πρόκειται για την κατάταξη ή «λίστα» της Σανγκάης όπως είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.  Και φέτος τα αποτελέσματα της κατάταξης επιφύλαξαν σημαντικές διακρίσεις για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Πιο  συγκεκριμένα  το Ίδρυμα για το 2022 έχει 16 συμμετοχές στα top Πανεπιστήμια κάθε ακαδημαϊκής κατηγορίας επί συνόλου πενήντα τεσσάρων (54) κατηγοριών έναντι 15 του 2021. Τα 16 αυτά ακαδημαϊκά αντικείμενα αντιστοιχούν
ουσιαστικά σε 10 Τμήματα του Ιδρύματος έναντι των 8 Τμημάτων το 2021.

Πίνακες Κατάταξης Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects