ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΚΠΑ, (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SCOPUS ΤΟΥ ELSEVIER)

Στην πρώτη θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων σε ερευνητική παραγωγή το ΕΚΠΑ, (βιβλιογραφική βάση δεδομένων SCOPUS του Elsevier)

Στην πρώτη θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων σε ερευνητική παραγωγή το ΕΚΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων SCOPUS του Elsevier.

Ενημερωτικό κείμενο, όπου αναδεικνύεται η σημαντική ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.