ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ"

Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017

Στο πλαίσιο των εορτασμών των 180 ετών από την ίδρυση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η Θεολογική Σχολή Αθηνών, με τη συμβολή της Εταιρείας των Φίλων του Λαού, διοργανώνει στην Αθήνα Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Αρχή και Εξέλιξη του Κόσμου και του Ανθρώπου με αναφορά στην Εξαήμερο του Μ. Βασιλείου». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου και στην Αίθουσα Μ. Ευεργετών της Εταιρείας των Φίλων του Λαού.

Η αρχή και η εξέλιξη τόσο του κόσμου όσο και του ανθρώπου αποτελεί διαχρονικά αντικείμενο αναζήτησης για τον άνθρωπο. Η θεολογική μαρτυρία με αναφορά στην Εξαήμερο του Μ. Βασιλείου, αναλυμένη από διακεκριμένους θεολόγους, έρχεται να διαλλαγεί με τις απόψεις επιστημόνων από το χώρο της Φιλοσοφίας, της Γεωλογίας, της Αστρονομίας, της Αστροφυσικής, της Γενετικής, της Ιατρικής και της Βιοηθικής με σκοπό την διεπιστημονική προσέγγιση του εν λόγω θέματος και την προσέγγιση καίριων ζητημάτων για την ύπαρξη του ανθρώπου.

Ο διάλογος μεταξύ των ανθρωπιστικών και των θετικών επιστημών θα φωτίσει τον τρόπο με τον οποίο η επιστημονική κοινότητα αντιλαμβάνεται και ερευνά το υπό εξετάση θέμα, έχοντας ως σημείο αναφοράς τη βιβλική μαρτυρία, την
ερμηνευτική προσέγγιση των Πατέρων της Εκκλησίας, τα κείμενα των Ελλήνων Φιλοσόφων, αλλά και τα πορίσματα των φυσικών και ιατρικών επιστημών που μελετούν ενδελεχώς την αρχή και την εξέλιξη του κόσμου και του ανθρώπου.

- Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

- Πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://deantheol.uoa.gr/

Κοσμητεία Θεολογικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών