ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 30

Ακολουθεί η πρόσκληση γιατην τελετή έναρξης και την εναρκτήρια συνεδρία του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο: «Χριστιανική Μικρά Ασία (19ος - 20ός αιώνας)» που οργανώνει η Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18.00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30).

Πρόσκληση