ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΟ ΕΚΠΑ ΣΤΟ CIVIS / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Το ΕΚΠΑ στο CIVIS / Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης

Οκτώ πανεπιστήμια, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Erasmus+ για τη συγκρότηση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, υπέβαλαν, στις 28 Φεβρουαρίου 2019, πρόταση με τίτλο «CIVIS - Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης (European Civic University)».

Με τη φιλοδοξία της δημιουργίας ενός ενιαίου πανεπιστημιακού χώρου, όπου οι φοιτητές, οι πανεπιστημιακοί, οι ερευνητές και το διοικητικό προσωπικό θα μετακινούνται και θα συνεργάζονται τόσο ελεύθερα όσο και στο ίδρυμα προέλευσής τους, 8 πανεπιστήμια αποφάσισαν να δημιουργήσουν από κοινού το Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης: Aix-Marseille Université (Γαλλία), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου (Ρουμανία),  Université Libre de Bruxelles (Βέλγιο), Universidad Autonoma de Madrid (Ισπανία), Sapienza Università di Roma (Ιταλία), Stockholms Universitet (Σουηδία), Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Γερμανία).

Η γεωγραφική κατανομή των οκτώ πανεπιστημίων σε όλη την Ευρώπη, από βορρά προς νότο και από ανατολή προς δύση, είναι ένα από τα δυνατά σημεία αυτής της συμμαχίας.

Μία από τις προτεραιότητές μας θα είναι η αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων του 21ου αιώνα, σύμφωνα με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, όπως ορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη. Θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε μια προσέγγιση που απαντά στις προκλήσεις, με επίκεντρο το «τρίγωνο της γνώσης», που διαμορφώνεται από την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. Θα καταστήσουμε τους εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς και πολιτειακούς πόρους ανοικτούς και προσβάσιμους σε όλους, βασιζόμενοι στις αρχές της ανοικτής και προσβάσιμης επιστήμης (Open Science) και των ελεύθερων εκπαιδευτικών πόρων (Open Educational Resources).

Το Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης θα ενεργεί τόσο σε τοπικό όσο και σε διερθνές επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο, θα επικεντρωθούμε στην άμεση επίδρασή μας στις κοινότητές μας, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής μας επιρροής στις περιφέρειές μας.

Η περιοχή της Μεσογείου και η Αφρική θα αποτελέσουν τον πυρήνα της στρατηγικής μας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το μέλλον της Ευρώπης και της Αφρικής είναι αλληλένδετο. Θα διασφαλίσουμε ότι η γεωγραφική μας κατανομή στον άξονα Βαλτικής - Μεσογείου - Μαύρης Θάλασσας, σε συνδυασμό με την κοινή εμπειρία μας με τους νότιους εταίρους, θα ωφελήσει και τις δύο ηπείρους μακροπρόθεσμα. Κατά συνέπεια, το CIVIS θα επιδιώξει καταστεί σημείο αναφορά για τις ευρωπαϊκές σχέσεις στην περιοχή της Μεσογείου και στην Αφρική, στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας.

Όλα τα μέλη των ακαδημαϊκών κοινοτήτων μας θα συμβάλουμε στον καθορισμό των προσανατολισμών και των δραστηριοτήτων της συμμαχίας: οι φοιτητές, οι διδάσκοντες και οι ερευνητές, το διοικητικό προσωπικό, καθώς και οι μη ακαδημαϊκοί εταίροι θα κρατήσουν το μέλλον του CIVIS στα χέρια τους. Η δομή διακυβέρνησης του CIVIS αντικατοπτρίζει την προθυμία μας να λειτουργήσουν πρακτικές από τη βάση προς την κορυφή.

Το CIVIS θέλει να συμβάλει στη δημιουργία ενός νέου οράματος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη και θα αναπτύξει το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης του με αυτή τη φιλοδοξία.

Ο δικτυακός τόπος του CIVIS (www.CIVIS.eu) είναι πλέον ενεργός και θα είναι η κύρια πύλη επικοινωνίας της συμμαχίας.

Επισυνάπτουμε και την κοινή επιστολή-διακήρυξη των Πρυτανικών Αρχών των 8 Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης.