ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΠΜΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» : ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ο νεοσυσταθείς Σύλλογος Αποφοίτων του Κοινού Ελληνογαλλικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος  «Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών» (Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ, Université d’Angers), διοργανώνει την 1η του Ημερίδα ενημέρωσης, την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 11.30 στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, δίπλα στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών).

Πρόγραμμα