Menu

ΔΙΑΚ14/2020 ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩ

Διακήρυξη 14/2020 Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για τη Μίσθωση κλινών ξενοδοχείου (75 δίκλινα δωμάτια - 150 κλίνες) για την προσωρινή μετεγκατάσταση φοιτητών του ΕΚΠΑ της Β ΦΕΠΑ για διάστημα 30
μηνών.

Προϋπολογισμός : 1.300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρου διαμονής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών...

ΔΙΑΚ 12/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια και φύλαξη υγρού αζώτου και την προμήθεια ηλίου για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα έτη 2021 - 2022» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 126.612,90€ (εκατόν είκοσι...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Διακήρυξη  Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης «Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού των Εξωτερικών Χώρων των κτηρίων του ΕΚΠΑ», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης  193.548,38 € (εκατόν...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για:

Προμήθεια α) υπολογιστικού και συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου και του Γραφείου Πληροφορικής στο συγκρότημα Ευρίπου και β) λοιπών περιφερειακών για κάλυψη αναγκών Διοικητικών Υπηρεσιών.

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην «Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων (πολυμορφικοί εκτυπωτές) για κάλυψη αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό...

ΔΙΑΚ. 09/20 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ»

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 06/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ XΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην «Προμήθεια Xάρτου για κάλυψη αναγκών Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ», καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι σε θέση να παράσχει την εν λόγω προμήθεια, με κατάθεση προσφοράς (πρωτότυπη...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ.