Menu

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την: «Προμήθεια υγειονομικού υλικού άμεσης ανάλωσης, για κάλυψη επειγουσών αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2021 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ"

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης 2/2021), με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια πληροφοριακού και συνοδού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών Διοικητικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ"

Προϋπολογισμός: 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) : Παρασκευή 02/07/2021 και ώρα 13:30 μ.μ.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5) τμήματα.

Κριτήριο αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής στο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 75 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΙΖΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΤΑ (7) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΧΡ. ΛΑΔΑ 6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την  «Παροχή υπηρεσιών που αφορά στη συντήρηση και την πιθανή επισκευή επτά (7) ψυκτικών μηχανημάτων καθαρισμού πόσιμου,που είναι εγκατεστημένα σε κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οδό Χρ. Λαδά 6 Αθήνα»

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού...

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 15/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/01/21 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 13/2020 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ – ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/12/20 ημέρα Πέμτπη και ώρα 13:30

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά σε ευρώ (116.129,03 ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι (144.000,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας, από οικονομική άποψης προσφοράς βάσει τιμής στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών...

ΔΙΑΚ14/2020 ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩ

Διακήρυξη 14/2020 Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για τη Μίσθωση κλινών ξενοδοχείου (75 δίκλινα δωμάτια - 150 κλίνες) για την προσωρινή μετεγκατάσταση φοιτητών του ΕΚΠΑ της Β ΦΕΠΑ για διάστημα 30
μηνών.

Προϋπολογισμός : 1.300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρου διαμονής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών...

ΔΙΑΚ 12/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια και φύλαξη υγρού αζώτου και την προμήθεια ηλίου για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα έτη 2021 - 2022» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 126.612,90€ (εκατόν είκοσι...