Menu

ΔΙΑΚ. 9/2019 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ), ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Διακήρυξη 09/2019 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων Υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ), Σχολών και Τμημάτων του ΕΚΠΑ». συνολικού προϋπολογισμού 32.258,06 € (τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών) πλέον ΦΠΑ...

ΔΙΑΚ. 8/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Διακήρυξη 8/2019 Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω του Εθνικού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης, προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των κτηρίων του ΕΚΠΑ (κτήρια Νομού Αττικής και συγκροτήματος Ευρίπου,...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΚΑΡΤΕΛΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ (Β) ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ - Κ.Λ.Π

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την «Προμήθεια α) καρτελών - ατομικών δελτίων στοιχείων προσωπικού και (β) βιβλίων καταγραφής διοικητικών εγγράφων, βιβλίων διακίνησης εγγράφων, βιβλίων χρέωσης υλικού και άλλων τυπωμένων εντύπων (π.χ φάκελοι με λογότυπο), με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Εθνικού και Καποδιστριακού...

ΠΡΟΣΚ. ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΤΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το Τμήμα Προμηθειών και Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην «Προμήθεια 100 αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου» σας προσκαλεί, όπως εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με κατάθεση οικονομικής...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 32 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ UPS ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Προμηθειών και Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην «Προμήθεια 32 μπαταριών για τα UPSτου Υπολογιστικού Κέντρου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» σας προσκαλεί, όπως εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με κατάθεση...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Χ.ΛΑΔΑ 6

Το Τμήμα Προμηθειών και Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), προκειμένου να προβεί στην «Προμήθεια φαρμακείου πρώτων βοηθειών, με τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά στους χώρους εργασίας, σε κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οδό Χρ. Λαδά 6, Αθήνα», καλεί κάθε...

ΔΙΑΚ. 7/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΥΡΙΠΟΥ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ : Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019, ώρα 13:30 μμ

 

Ημερομηνία διενέργειας : Παρασκευή 23.08.2019, ώρα 10:00 π.μ.

 

ΔΙΑΚ. 5/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 27.08.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μμ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΙΖΩΝ, 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για:

1) την  Προμήθεια και Εγκατάσταση / Πιστοποίηση 75 διπλών τηλεπικοινωνιακών  πριζών για τις ανάγκες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου,

2) την Προμήθεια και Εγκατάσταση / Πιστοποίηση  καλωδίου οπτικών ινών και παρελκόμενων υλικών για τη διασύνδεση με οπτική ίνα στο δίκτυο του...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΚ.3/2019

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:30 μ.μ

 

ΝΕΑ ημερομηνία διενέργειας:

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00 μ.μ