ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΜΙΓΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ιδιαίτερα σημαντικές διακρίσεις επιφύλαξε το καλοκαίρι του 2018 για το ΕΚΠΑ, σε σημαντικούς πίνακες διεθνών κατατάξεων πανεπιστημίων που ακολουθούν αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια.

Οι εν λόγω κατατάξεις  αποτιμούν την ποιότητα της εκπαίδευσης των φοιτητών, το κύρος των μελών ΔΕΠ και την ποιότητα της έρευνάς τους, χωρίς να στηρίζονται σε έρευνες, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις  και υποβολές στοιχείων από τα ίδια τα Πανεπιστήμια. Αντλούν στοιχεία από το διαδίκτυο και από εγκεκριμένες και αξιόπιστες βάσεις ερευνητικών άρθρων και δεδομένων.  Επίσης αποφεύγουν  «έρευνες φήμης» οι οποίες στηρίζονται σε ερωτηματολόγια, όπου είναι φυσικό να ευνοούνται μεγάλα ιστορικά Πανεπιστήμια τα οποία διαφημίζονται συνεχώς.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των διακρίσεων του ιδρύματος:

Α) Άνοδος 24 θέσεων για το ΕΚΠΑ στην κατάταξη Πανεπιστημίων WebometricsRankingofWorldUniversities για το 2ο εξάμηνο του 2018

(http://www.webometrics.info/en/world)

Δημοσιεύτηκε στις 28 Ιουλίου η νέα παγκόσμια κατάταξη του  WebometricsRankingofWorldUniversities για το 2ο εξάμηνο του 2018 (http://www.webometrics.info/en). Η συγκεκριμένη κατάταξη συντάσσεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 18.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως την παρουσία και τη δημοτικότητά τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στον συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεών τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίες εμφορούνται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να αντανακλάται  κατ’ ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται από το 2004 και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Στην κατάταξη που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές μέρες περιλαμβάνονται περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και 76 Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ και Ιδιωτικοί Φορείς παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέβηκε  24 θέσεις σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018 και βρίσκεται πλέον στη θέση 247 παγκοσμίως. Μάλιστα θα πρέπει να επισημανθεί ότι την τριετία 2015-2018 το ΕΚΠΑ βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία έχοντας ανέβει 54 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 273, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 343, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 510 και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη θέση 552. (βλέπε πίνακα 1)

 Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται στους εξής τέσσερις επιμέρους δείκτες:

1.       Παρουσία (PresenceRank) 5% : Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από τον δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google.

2.       Απήχηση – Ορατότητα (ImpactRank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει ουσιαστικά τα «backlinks» δηλαδή τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.

3.      Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (OpennessRank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου τους έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων. Ο αριθμός ετεροαναφορών υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ ΔΕΠ ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου από τα 12.000, εκτός του πρώτου  προφίλ  για να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα.

4.      Αριστεία (ExcellenceRank) 35%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2012-2016 σε 26 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι στο τρίτο κριτήριο, αυτό του ανοιχτού επιστημονικού περιεχομένου, το ΕΚΠΑ βρίσκεται πλέον στην 36η θέση  παγκοσμίως μεταξύ των 12.000 Πανεπιστημίων. Η θέση αυτή είναι η καλύτερη θέση που έλαβε ποτέ ελληνικό Πανεπιστήμιο ως συνολικό ίδρυμα σε οποιαδήποτε παγκόσμια κατάταξη.

Πίνακας 1: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2018 (β΄ εξάμηνο)

ranking

World Rank

University

Presence Rank*

Impact Rank*

Openness Rank*

Excellence Rank*

1

247

National and Kapodistrian University of Athens

462

490

36

214

2

273

Aristotle University of Thessaloniki

126

308

493

302

3

343

National Technical University of Athens

588

338

87

460

4

510

University of Patras (incl University of Western Greece)

719

535

579

627

5

572

University of Ioannina

1455

688

748

622

6

631

University of Crete

855

942

554

646

7

973

University of Thessaly

1129

1757

913

934

8

1080

Democritus University of Thrace

963

1928

1331

1008

9

1106

University of the Aegean

1255

1584

1223

1193

10

1186

Athens University of Economics and Business

1825

1348

1032

1504

11

1338

Technical University of Crete

1621

2606

833

1322

12

1388

University of Macedonia

1540

1074

1694

2030

13

1496

University of Piraeus

1875

2355

1194

1609

14

1538

Ionian University

2618

409

2638

3074

15

1560

Hellenic Open University

2117

1898

2054

1793

16

1702

Agricultural University of Athens

3318

4003

1226

1418

17

1763

Harokopio University of Athens

4182

4075

958

1569

18

1976

Technological Education Institute of Crete

1726

4381

1372

1841

19

2080

University of Peloponnese

3038

3350

2083

2189

20

2085

Technological Education Institute of Athens

1963

3102

2049

2352

21

2314

Technological Education Institute of Thessaloniki

3368

3620

2733

2419

22

2447

University of Western Macedonia

3437

6242

2425

1944

23

2728

Panteion University of Political and Social Sciences

3174

4059

2561

3074

24

2950

Technological Education Institute of Larissa

3124

3919

2413

3622

25

3164

Technological Education Institute of Piraeus

2720

4715

3227

3622

26

3317

Athens Information Technology

19287

9830

2253

2499

27

4022

Technological Education Institute of Western Macedonia (TEI Kozani)

3478

11163

4441

3303

28

4343

Technological Education Institute of Western Greece

3557

11464

3721

3822

29

4535

School of Pedagogical and Technological Education

5434

2445

2868

5974

30

4899

American School of Classical Studies at Athens

5413

3142

4386

5974

31

4987

American College of Greece

6517

3924

2989

5974

32

5524

International Hellenic University

5933

5377

3616

5974

33

5586

Technological Education Institute of Epirus

2612

6457

2673

5974

34

5727

Hellenic Naval Academy

18657

14100

4976

4283

35

6060

Technological Education Institute of Kavala

7490

7392

3160

5974

36

6514

Technological Education Institute of Patras

6008

8785

3202

5974

37

6810

Technological Education Institute of Lamia

8653

9143

3447

5974

38

6942

Technological Educational Institute of Central Macedonia (TEI Serres)

3781

9535

4060

5974

39

7290

Technological Educational Institution of the Ionian Islands

5356

10141

4099

5974

40

7350

American College of Thessaloniki

11228

8957

5461

5974

41

7967

American Farm School Thessaloniki

12002

9759

6074

5974

42

8056

Technological Education Institute of Chalkida

12342

9946

5986

5974

43

8977

Athens School of Fine Arts

6441

6697

10604

5974

44

9132

(3) CITY College International Faculty University of Sheffield

8791

10290

7976

5974

45

9416

Technological Educational Institute of Sterea Ellada

5356

14306

3114

5974

46

9946

New York College

10728

9725

9470

5974

47

11708

Bca Business Studies

14748

13103

8192

5974

48

12228

Mediterranean College

12850

9955

10776

5974

49

13209

Hellenic Army Academy

14479

17074

10776

5021

50

13227

Independent Science & Technology Studies

19187

13617

9382

5974

51

13794

Akto Art & Design

9994

12147

10776

5974

52

14146

College Year in Athens

18166

12063

10776

5974

53

14707

Technological Educational Institute of Peloponnese

5356

18800

7025

5974

54

14715

Swiss Business School for International Hotel & Tourism Management Education (Alpine Center)

19973

12615

10776

5974

55

14819

Metropolitan College

10784

13469

10776

5974

56

15262

Hellenic American Education Center

17298

13604

10776

5974

57

16486

City Unity College

19388

15017

10776

5974

58

17005

Hellenic American University

20371

15560

10776

5974

59

17277

Vakalo Art & Design College

15237

16305

10776

5974

60

17896

(3) National and Kapodistrian University of Athens Medical School

15337

18968

10002

5974

61

18139

Aegean Omiros College

21885

16843

10776

5974

62

18244

ICBS Business School

17345

17351

10776

5974

63

18799

DEI College

18618

17923

10776

5974

64

18848

State Conservatory of Thessaloniki

18892

17970

10776

5974

65

20010

British Hellenic College

16145

19575

10776

5974

66

20098

AAS College Applied Arts Studies

19715

19423

10776

5974

67

21852

Institution d΄Etudes Francophones

20376

21467

10776

5974

68

21863

Conservatoire of Northern Greece

22281

21315

10776

5974

69

22292

American University of Athens

27045

21026

10776

5974

70

23512

Athinaiki Ekpaideftiki Etairia Rene Descartes College CNAM

22808

23227

10776

5974

71

23765

Greek Bible College

20622

23686

10776

5974

72

24555

College of Professional Journalism

27334

23578

10776

5974

73

24782

Attico College

27914

23352

10776

5974

74

25522

MBS College College of Crete Heraklion

23990

25382

10776

5974

75

25757

Athenian College

27914

24678

10776

5974

76

26401

European College for Tourism Studies Corfu

26755

26125

10776

5974

Τα στοιχεία αυτού του πίνακα παραλαμβάνονται πιστά από την πηγή: http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20

 

Β) Νέα Διάκριση του ΕΚΠΑ στην παγκόσμια  κατάταξη του Center for World University Rankings - CWUR

http://cwur.org/2018-19.php

Το Κέντρο Παγκόσμιων Πανεπιστημιακών Κατατάξεων - Center for World University Rankings (CWUR) δημοσίευσε για το έτος 2018/2019  την  κατάταξη των 1.000 καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως.  Η φετινή κατάταξη επιφύλαξε άλλη μια σημαντική διάκριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο καταλαμβάνει τη 305ηη θέση ανάμεσα στα 1.000 καλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και την 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των έξι ελληνικών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα. 

Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα με 213 πανεπιστήμια, ακολουθούμενη από την Κίνα (108), το Ηνωμένο Βασίλειο (62), τη Γαλλία (58) και την Ιαπωνία (56). Η Γερμανία (54), η Ιταλία (45), η Ισπανία (38), η Νότια Κορέα (35) και ο Καναδάς (28) συμπληρώνουν την κορυφαία δεκάδα των χωρών Συνολικά, 61 χώρες έχουν εκπροσώπους στα 1.000 καλύτερα Πανεπιστήμια της κατάταξης. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι για να προκύψει ο πίνακας των 1.000 καλύτερων Πανεπιστημίων εξετάστηκαν διεξοδικά 18.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Το CWUR είναι ένας κορυφαίος οργανισμός παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κυβερνήσεις, δημόσιους οργανισμούς  και πανεπιστήμια για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τους αποτελεσμάτων. Δημοσιεύει αξιόλογες παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων, γνωστές για την αντικειμενικότητα, την διαφάνεια και την συνέπεια τους, τις οποίες εμπιστεύονται φοιτητές, ακαδημαϊκοί, διοικήσεις πανεπιστημίων και κυβερνητικοί αξιωματούχοι από όλο τον κόσμο.

Ορισμένα δεδομένα που συνεγγυώνται την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία της εν λόγω κατάταξης είναι τα εξής:

(α) Ορισμένοι πίνακες κατάταξης όπως η ARWU (Πίνακας της Σαγκάης) επικεντρώνονται σε  ιδρύματα των οποίων φοιτητές ή απόφοιτοι έχουν κερδίσει το βραβείο Νόμπελ και άλλα βραβεία σε συγκεκριμένα πεδία , αλλά αγνοούν άλλα σημαντικά βραβεία, μετάλλια και προσωπικές τιμές. Ο πίνακας της CWUR περιλαμβάνει ένα ολόκληρο κατάλογο βραβείων και τιμών ο οποίος συνεχώς εμπλουτίζεται. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής βραβεία που λαμβάνονται υπόψη από την CWUR: Abel Prize, Balzan Prize, Berggruen Prize, Breakthrough Prize, Charles Stark Draper Prize, Crafoord Prize, Dan David Prize, Fields Medal, Gruber Prize, Holberg International Memorial Prize, Japan Prize, Johan Skytte Prize, Kavli Prize,Kluge Prize, Kyoto Prize, Millennium Technology Prize, Praemium Imperiale, Pritzker Prize, Queen Elizabeth Prize for Engineering, Shaw Prize, Schock Prize, Stockholm Prize in Criminology, Templeton Prize, Turing Award, Vautrin Lud Prize, Vetlesen Prize, Wolf Prize, and World Food Prize.

(β) Ορισμένοι πίνακες  κατάταξης  όπως αυτός της QS βασίζουν το 50% της αξιολόγησής τους σε «έρευνες φήμης» οι οποίες στηρίζονται σε ερωτηματολόγια, όπου είναι φυσικό να ευνοούνται μεγάλα ιστορικά Πανεπιστήμια τα οποία διαφημίζονται συνεχώς. Αντίστοιχο ζήτημα υπάρχει και στον πίνακα Times Higher Education, όπου πάνω από το 1/3 της αξιολόγησης βασίζεται σε αντίστοιχες έρευνες.

(γ) Σε ορισμένους πίνακες κατάταξης δεν λαμβάνονται υπόψη οι δημοσιεύσεις του τομέα των Ανθρωπιστικών Σπουδών και Τεχνών.

Η μεθοδολογία της CWUR έχει ενισχυθεί για την έκδοση 2018/19 της κατάταξης, με την «έρευνα» να αντιπροσωπεύει πλέον το 70% της συνολικής βαθμολογίας (από 50% μέχρι πέρυσι), καλύπτοντας πέντε από τους επτά δείκτες. Η ποιότητα της εκπαίδευσης λαμβάνει το 15% (έναντι 25% μέχρι πέρυσι) και η απασχολησιμότητα των αποφοίτων το 15% (έναντι 25% μέχρι πέρυσι)

Πιο συγκεκριμένα η CWUR χρησιμοποιεί τους κάτωθι επτά δείκτες για την κατάταξη των κορυφαίων 1.000 πανεπιστημίων του κόσμου:

1) Η ποιότητα της εκπαίδευσης, η οποία μετριέται από τον αριθμό των αποφοίτων οι οποίοι έχουν κερδίσει σημαντικά διεθνή  βραβεία, έπαθλα, και μετάλλια σε σχέση με το μέγεθος του Πανεπιστημίου [15%].

2) Η απασχόληση των αποφοίτων (Alumni Employment), η οποία μετριέται από το συνολικό αριθμό των αποφοίτων που κατέχουν θέση  CEO στις κορυφαίες εταιρίες παγκοσμίως σε σχέση με το μέγεθος του Πανεπιστημίου [15%].

3) Η Ποιότητα της Σχολής (Quality of Faculty), η οποία μετριέται από τον αριθμό των καθηγητών και ερευνητών  οι οποίοι έχουν κερδίσει σημαντικά διεθνή  βραβεία, έπαθλα, και μετάλλια [15%].

4) Το ερευνητικό προϊόν , το οποίο αποτυπώνει τον συνολικό αριθμό των ερευνητικών άρθρων [15%].

5) Η Ποιότητα των Δημοσιεύσεων, η οποία μετριέται από τον αριθμό των ερευνητικών άρθρων που βρίσκονται σε περιοδικά κορυφαίας βαθμίδας [15%].

6) Η επιρροή, μετρώμενη από τον αριθμό των ερευνητικών εργασιών  που εμφανίζονται σε υψηλής επίδρασης περιοδικά [15%].

7) Ετεροαναφορές, που μετρώνται από τον αριθμό των υψηλής επίδρασης ερευνητικών άρθρων [10%].

Γ) Η κατάταξη του National Taiwan University (Performance ranking of Scientific Papers)

http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/ranking/OverallRanking

Την 228η θέση καταλαμβάνει για το 2018 το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανάμεσα στα 800 καλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ανώτατων Ιδρυμάτων των οποίων τα στοιχεία εξετάσθηκαν αρχικώς, σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο κατάλογο που δημοσιεύει το National Taiwan University (Performance ranking of Scientific Papers). Η επιλογή των 800 πανεπιστημίων για ένταξη στον εν λόγω πίνακα-σύστημα κατάταξης βασίστηκε στις πληροφορίες που προέρχονται από τους βασικούς δείκτες επιστήμης (Essential Science Indicators ESI)

Το Πανεπιστήμιό μας, βρίσκεται στην 1η Θέση μεταξύ των έξι (6) Ελληνικών Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης.

Η αξιολόγηση του National Taiwan University βασίζεται κυρίως στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή τους. Τέτοιου είδους κατάταξη είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι δεν επηρεάζεται από τους πόρους που διατίθενται σε ερευνητικούς σκοπούς, από τις υποδομές εκπαίδευσης και τα μεμονωμένα επιτεύγματα μελών ΔΕΠ αλλά από τη διαχρονική  και υψηλού επιπέδου και συνέπειας  επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα σε Πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τελεί υπό την αιγίδα της αντίστοιχης ΑΔΙΠ της Taiwan και κατατάσσει τα 800 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου από το 2007, βασιζόμενη αποκλειστικά στις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις και στην απήχηση που αυτές έχουν στην διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Επιπρόσθετα της συνολικής κατάταξης, ο συγκεκριμένος κατάλογος περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 14 συγκεκριμένα επιλεγμένα θεματικά πεδία (subjects).

Τα κριτήρια αξιολόγησης για το 2018 αποτελούνται από οκτώ δείκτες. Αυτοί οι δείκτες αντιπροσωπεύουν και ενσωματώνουν τρία διαφορετικά κριτήρια απόδοσης των επιστημονικών δημοσιεύσεων: την παραγωγικότητα της έρευνας, τον αντίκτυπο της έρευνας και την αριστεία της έρευνας. 

Η αξιολόγηση, δηλαδή, του National Taiwan University βασίζεται κυρίως στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή τους.

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τους δείκτες αξιολόγησης και  τις αντίστοιχες σταθμίσεις για κάθε δείκτη.

Πίνακας 1: Κριτήρια Κατάταξης του Πίνακα National Taiwan University

Κριτήρια

Overall Performance Indicators

Βαρύτητα

Παραγωγή Έρευνας

Ο αριθμός των άρθρων τα τελευταία 11  χρόνια (2007-2017)

10%

25%

Ο αριθμός των άρθρων του τρέχοντος έτους (2017)

15%

Επίδραση Έρευνας

Ο αριθμός των ετεροαναφορών τα τελευταία 11 χρόνια  (2007-2017)

15%

35%

Ο αριθμός των ετεροαναφορών τα τελευταία 2 χρόνια  (2016-2017)

10%

Ο μέσος όρος ετεροαναφορών τα τελευταία 11 χρόνια (2007-2017)

10%

Ερευνητική Αριστεία

Τα άρθρα h-index των τελευταίων δύο ετών  (2016-2017)

 

40%

Αριθμός Άρθρων με υψηλό αριθμό ετεροαναφορών (2007-2017)

 

Αριθμός Άρθρων την τρέχουσα χρονιά σε περιοδικά υψηλής απήχησης (2016-2017)

 

Πηγή: National Taiwan University: http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/methodoloyg/indicators 

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι σε επιμέρους Τομείς η κατάταξη για το Ίδρυμά μας είναι ακόμα υψηλότερη, π.χ. 94η θέση στην Φαρμακολογία και Τοξικολογία, 140η θέση στην Ιατρική,  στη 229η θέση στις Επιστήμες της Ζωής, στη 206η θέση στη Φυσική, στη 265η θέση στις Κοινωνικές Επιστήμες, στην 163η θέση στην Πληροφορική, στην  186η θέση στη Μηχανική.