ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (9/2/2017)