ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (23/2/2017)