ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ (3-7-2019)

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.