ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ (4-7-2019)

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.