ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 10/06/2021

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση της  10ης-6-2021 αποφάσισε την έκδοση της κάτωθι Ανακοίνωσης:

«Τις τελευταίες εβδομάδες είδαν το φως της δημοσιότητας σε διάφορα ΜΜΕ πληροφορίες που αφορούν σε καταγγελίες εναντίον μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος ΕΜΜΕ του ΕΚΠΑ εκ μέρους φοιτητών. Για τα γεγονότα αυτά, καθώς και για το σύνολο της υπόθεσης, η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ δηλώνει τα εξής:

  1. Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση περιήλθαν σε γνώση των οργάνων του Τμήματος ΕΜΜΕ την Άνοιξη 2018. Αμέσως δρομολογήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης και το ζήτημα συζητήθηκε διεξοδικά σε τρεις συνεδριάσεις του Τμήματος κατά την άνοιξη και το θέρος 2018, στις οποίες κατατέθηκαν πληροφορίες που είχαν περιέλθει σε γνώση μελών του Τμήματος. Στη συνέχεια το θέμα συζητήθηκε, επίσης, σε συνεδρίαση της Κοσμητείας. Ωστόσο, η απουσία επώνυμων καταγγελιών δυσχέραναν τότε τη διερεύνηση, η οποία δεν ήταν δυνατό να προχωρήσει χωρίς τεκμηρίωση.
  2. Ένα χρόνο αργότερα και μετά την επιστροφή του καταγγελλόμενου προσώπου από τη διακοπείσα εκπαιδευτική του άδεια, ομάδα φοιτητών προέβη σε καταγγελίες εναντίον του για διάφορες συμπεριφορές του προς τους φοιτητές. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος σχηματίστηκε αμέσως επιτροπή η οποία θα δεχόταν με εχεμύθεια επώνυμες καταγγελίες από φοιτητές. Σε αυτήν μετείχε και ο πρόεδρος της Τμήματος.
  3. Ακολούθως, και σε ένα βάθος χρόνου κατέφθασαν σταδιακά αρκετές καταγγελίες σχετικά με το αναφερόμενο μέλος ΕΔΙΠ οι οποίες συγκεντρώθηκαν και μεταβιβάστηκαν, πάντα με εχεμύθεια, στον Κοσμήτορα.
  4. Όταν συγκεντρώθηκε ικανός αριθμός παρόμοιων καταγγελιών, πάντα με την ίδια διαδικασία, η Κοσμητεία, σε συνεδρίασή της, αποφάσισε να ζητήσει από τον Πρύτανη τη διενέργεια ΕΔΕ. Στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου 2020 οριστικοποιήθηκε η σύνθεση της επιτροπής,  η οποία ξεκίνησε αμέσως την σχετική διαδικασία.
  5. Όταν ολοκληρώθηκαν οι ακροάσεις, η επιτροπή που διενήργησε την ΕΔΕ συνέταξε πόρισμα το οποίο και απέστειλε στην Σύγκλητο του ΕΚΠΑ, η οποία σε συνεδρίασή της το έκανε αποδεκτό και παρέπεμψε την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιου για μέλη ΕΔΙΠ, από το οποίο εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.
  6. Ταυτόχρονα, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου, το εν λόγω μέλος ΕΔΙΠ ορίστηκε να απέχει από όλα τα καθήκοντά του. 

Από τα παρατεθέντα στοιχεία προκύπτει ότι τα αρμόδια όργανα του ΕΚΠΑ αντέδρασαν αμέσως, ακόμα και όταν υπήρχαν απλές πληροφορίες και όχι επώνυμες καταγγελίες. Οι διαδικασίες, βέβαια, κινήθηκαν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, όταν υπήρξαν επώνυμες καταγγελίες. Τα συνήθη αντικειμενικά προσκόμματα στη διαδικασία αυτή, όπως η έλλειψη διαθεσιμότητας μελών ΔΕΠ (μαθήματα, διενέργεια εξετάσεων, άλλες υποχρεώσεις),  ενισχυμένα από τα πρόσθετα προβλήματα που δημιούργησε η καραντίνα συνέτειναν ώστε να μην εκδοθεί νωρίτερα πόρισμα.

Η υποχρέωση τήρησης των θεσμικών διαδικασιών κατά την εξέταση των υποθέσεων αυτών επιβάλλει διενέργεια εξονυχιστικής έρευνας και αφιέρωση του απαιτούμενου κάθε φορά χρόνου. Η Σύγκλητος δεν θεωρεί ότι είναι σωστό να εκλαμβάνεται αυτό ως κωλυσιεργία ή απροθυμία απόδοσης ευθυνών. Πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι το ΕΚΠΑ δεν ανέχεται αντιδεοντολογικές και αντι-ακαδημαϊκές συμπεριφορές και ότι όσοι τις υιοθετούν δεν έχουν θέση στην ακαδημαϊκή του κοινότητα.»