ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ WEBOMETRICS ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΕΙ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018)

Ανακοίνωση της Webometrics για την κατάταξη των ΑΕΙ (Ιανουάριος 2018)

Παγκόσμια κατάταξη Webometrics (01-2018)

Σύνδεσμος για την επιμέρους κατάταξη της Google Scholar http://www.webometrics.info/en/node/169