ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αναστολή εκπαιδευτικής διαδικασίας Σχολών και Τμημάτων

Λόγω της έντασης των καιρικών συνθηκών, η εκπαιδευτική διαδικασία όλων των Σχολών και των Τμημάτων του ΕΚΠΑ αναστέλλεται για το διήμερο της Δευτέρας και Τρίτης 24 & 25 Ιανουαρίου 2022.

Οι ορισμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες αυτές τις ημέρες θα επαναπρογραμματιστούν και θα ανακοινωθούν εγκαίρως με μέριμνα των Τμημάτων.