ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

Δείτε την απόφαση εδώ