ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΔΙΑΚ.4/2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΙΟΛΟΥ 89, ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΗΡ. ΑΡΕΤΑΙΟΥ