ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΔΙΑΚ. 2/2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟΥ, (ΗΠΕΙΡΟΥ 24, ΑΘΗΝΑ) ΚΛΗΡ. Ν. ΒΛΑΧΟΥ