ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ παραδίδει προς χρήση την εκσυγχρονισμένη Αίθουσα Συνεδριάσεων, η οποία εμπλουτίστηκε με ηλεκτρονική οθόνη προβολής, σταθερό προβολέα, νέες πρίζες για αξιοποίηση ηλεκτρονικών συσκευών και δέκα νέα καθίσματα. Επιπλέον ... διαβάστε περισσότερα