ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ, Κ. SHAMMA JAIN ΣΤΟ Ε.Κ.Π.Α.

Επίσκεψη της Πρέσβειρας της Ινδίας, κ. Shamma Jain στο Ε.Κ.Π.Α.

Την Πρέσβη της Ινδίας στην Ελλάδα, κ. ShammaJain, υποδέχτηκαν τη Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Μ.-Α. Δημόπουλος και ο Αναπλ.Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων καθηγητής K. Μπουραζέλης. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος και η συζήτηση επικεντρώθηκε τόσο στις διαφαινόμενες δυνατότητες συνεργασιών μεταξύ του ΕΚΠΑ και ομοταγών Ιδρυμάτων της Ινδίας, όσο και σε προοπτικές συνεργασιών ανάπτυξης των ακαδημαϊκών σχέσεων και της εμβάθυνσης των πολιτισμικών ομοιοτήτων των δύο χωρών. 

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ παρουσίασε εν συντομία τους τομείς των προσφερομένων σπουδών του Ιδρύματος, καθώς και των σπουδών Ινδικής γλώσσας στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, όπου και διδάσκονται 25 ξένες γλώσσες σε όλα τα επίπεδα. Εντύπωση προκάλεσε στην Πρέσβη η αναφορά του Πρύτανη ότι το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-18 παρακολούθησαν σπουδές Ινδικής γλώσσας δώδεκα (12) άτομα, ενώ το σύνολο σπουδαστών  Ινδικής γλώσσας κατά την περίοδο 2013-18 ανέρχεται σε εξήντα ένα (61) άτομα. Ο Πρύτανης διαβεβαίωσε την Πρέσβη ότι το ΕΚΠΑ καλωσορίζει μία επικείμενη συμφωνία με Πανεπιστήμια της Ινδίας και ήδη το Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής συμφώνου διμερούς συνεργασίας με το Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA). Μάλιστα διοργανώθηκε από το IGNCA συνέδριο με θέμα "Ο Δημήτριος Γαλανός (1760-1833) και η κληρονομιά του: ινδο-ελληνική γραμματεία 1790-2018" στο Νέο Δελχί και το Βαρανάσι (Μπενάρες) το Φεβρουάριο 2018  με συμμετοχή πανεπιστημιακών καθηγητών από την Ελλάδα και ειδικότερα από το ΕΚΠΑ.

Η Πρέσβης κ. ShammaJainαναφέρθηκε στην μακρόχρονη συνεργασία της Ινδίας με την Ελλάδα και στο ενδιαφέρον της χώρας της για συνεργασία σε τομείς ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων, ερευνητικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών, καθώς και προγραμμάτων ανταλλαγών μελών ΔΕΠ και ερευνητών. Εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της χώρας της για συνεργασία στους ερευνητικούς τομείς  της Πληροφορικής, Τεχνολογίας Αεροδιαστημικής, Βιοτεχνολογιών και Πυρηνικής Τεχνολογίας. Αναφέρθηκε επίσης στο Ινδικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Σχέσεων (ICCR) το οποίο προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές. Η Πρέσβης αναφέρθηκε τέλος στις  δυνατότητες ανταλλαγών φοιτητών και καθηγητών μεταξύ του ΕΚΠΑ και Πανεπιστημίων της Ινδίας, στην οργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων, καθώς και στην προοπτική να φιλοξενήσει το ΕΚΠΑ καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για τον Ινδικό πολιτισμό. 

Μετά από σχετική ερώτηση της Πρέσβειρας, ο Αναπλ.Πρύτανη Κ. Μπουραζέλης τόνισε ότι, μεταξύ άλλων, στο ερευνητικό και διδακτικό έργο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ εντάσσεται και η ανασκαφική δραστηριότητα στη Μεσοποταμία.

Η κ. ShammaJain στη συνέχεια ξεναγήθηκε στο κτήριο των Προπυλαίων.