ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Στις 23-10-2018 πραγματοποιήθηκε από το Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της Σχολής Θετικών Επιστημών σε συνεργασία με το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, η  Εθελοντική Αιμοδοσία, καθώς και η Εγγραφή Εθελοντών  Δοτών Μυελού των Οστών σε αίθουσα τους Τμήματος Ι.Φ.Ε., ΕΚΠΑ.