ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ".

Στη δράση «Υγεία για Όλους», επιτακτική ήταν η ανάγκη στήριξης αυτών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που βρίσκονται σε δυσχερή θέση και χρειάζονται διαρκή υποστήριξη, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες.
Το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» ξεκίνησε την δράση του, ουσιαστικά, το Νοέμβριο του 2016, αναπτύσσοντας ένα μεγάλο εθελοντικό κίνημα αλληλεγγύης και προσφοράς, από 40 Επιστημονικούς Φορείς, 240 Πανεπιστημιακούς - Ακαδημαϊκούς, καθώς και 80 γιατρούς και λοιπούς Επιστήμονες Υγείας.
Ομάδες στόχοι του προγράμματος είναι: Άποροι, Ανασφάλιστοι, Ρομά, Ασυνόδευτα παιδιά προσφύγων, Κάτοικοι Ορεινών-Ημιορεινών περιοχών& Άγονων γραμμών, Κάτοικοι Ορεινής Θράκης (Χριστιανοί – Πομάκοι). Το Πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO Chair on Adolescent Health, του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων, σε διάστημα ενός έτους, έχουν πραγματοποιηθεί:  Kλινική παιδιατρική εξέταση και εμβολιασμός σε 4.746 παιδιά, με 9.825 εμβόλια.  Γυναικολογική εξέταση, pap test και διακολπικός υπέρηχος σε 828 γυναίκες.  Παθολογικός, καρδιολογικός, ενδοκρινολογικός, ωτορ/κός και πνευμονολογικός έλεγχος σε 2.109 ενήλικες.  Οδοντιατρικός έλεγχος σε 114 παιδιά. Εξέταση – Εμβολιασμός κατά της Ηπατίτιδας Β΄, σε 214 κρατούμενους.

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από συνεργαζόμενους κρατικούς Φορείς, την ιδιωτική χορηγεία και από Εθνικές Επιτροπές Υγείας. Οι χορηγίες συνίστανται σε οικονομική επιχορήγηση, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και εμβόλια.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της Κοινωνικής Δράσης "Υγεία  για  Όλους" είναι ο Προέδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του προγράμματος "Υγείας για Όλους κ. Γεώργιος  Χρούσος, καθηγητή Παιδιατρικής – Ενδοκρινολογίας, Δ/ντή Α΄ Παν. Παιδιατρικής κλινικής Π.Ν.Π ''Αγία Σοφία'' και Συντονίστρια η Πρόεδρος του Δ.Σ του Προγράμματος "Υγεία για Όλους"  κ. Ε. Σωτηροπούλου Οικονομολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης της Α΄ Παν/κής Κλινικής Π.Π.Ν. «Αγία Σοφία».