ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

FEBS EX COM - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 21 και 22 Φεβρουαρίου, ο επικεφαλής της έδρας « Επιστήμη και Κοινωνία» της Federation European  Biochemical Society (FEBS) Ομότιμος Καθηγητής Βιοχημείας Εμμ.Φραγκούλης, φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου την εκτελεστική Επιτροπή της FEBS που αποτελεί και το ανώτατο όργανο διοίκησης της Ομοσπονδίας.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης οι επικεφαλής των εδρών και των ομάδων εργασίες παρουσίασαν τις δραστηριότητες που ανέπτυξαν το τελευταίο εξάμηνο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία. Τα σχόλια των διακεκριμένων επιστημόνων ήταν ιδιαίτερα κολακευτικά τόσο για την διοργάνωση όσο και για το Μουσείο Ιστορίας και το προσωπικό του .