ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Μ.Φ. ΣΤΟ ΠΜΣ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Σύνδεσμος πρόσκλησης υποβολής:
http://www.icte.ecd.uoa.gr/images/prosklisi_2021-2022_paratasi.pdf

Hμερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: 11-10-2021

Έναρξη Προγράμματος Σπουδών 2021-2022: Φεβρουάριος 2022

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ ΤΠΕΕ: www.icte.ecd.uoa.gr

Πληροφορίες: Φραντζέσκα Μπόθου, τηλ. 2103688042, icte[at]ecd.uoa[dot]gr