ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΚΒ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Πίνακας Συμμόρφωσης

 

α/α

Περιγραφή

Απαίτηση

Απάντηση υποψηφίου αναδόχου

1

 

Διάρκεια παροχής τεχνικής υποστήριξης- συντήρησης για δώδεκα (12) μήνες

ΝΑΙ

 

2

Περιλαμβάνονται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (τηλεφωνικά και on site), όπως  αναβαθμίσεις υλικολογισμικού (firmware) όπου απαιτείται, ετήσιος προληπτικός έλεγχος, άμεση αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων αστοχίας υλικού ή βλάβης συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και μπαταριών (όπου απαιτείται, όπως πχ. στις περιπτώσεις των UPS, BIOS, controllers, κλπ).

ΝΑΙ

 

3

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στον κάτωθι εξοπλισμό.

ΝΑΙ

 

3.1

Λογισμικό εικονοποίησης Citrix XenServer Virtualization Hypervisor

ΝΑΙ

 

3.2

Τέσσερις (4) μονάδες DELL POWER EDGE 2950   (service tags: 16RFB4J, 26RFB4J, 63W154J, 53W154J)

ΝΑΙ

 

3.3

Μονάδα αποθήκευσης σε διάταξη Storage Area Network, που αποτελείται από τα DELL/EMC AX4-5F DP, δύο (2) DELL/EMC AX4-5 DAE, χωρητικότητας 20ΤΒ (service tags: CS4H1F1, F1K0HH1, 2T4H1F1)

ΝΑΙ

 

3.4

Υποσύστημα δικτύωσης αποτελούμενο από ένα (1) SAN switch DELL/EMC 8-16 POD 4GB BROCADE  (service tag D4Q1ZD1), ένα  (1) CISCO ethernet switch Catalyst 3750G (WS-C3750G-24TS-S1U) με serial number FΟC1506Z0WQ και ένα (1) Aten  Ρ1507  KVM switch 8PORT IP OSD 19' (RJ 45 PORT), ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: KH1508Ai

ΝΑΙ

 

3.5

Υποσύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας αποτελούμενο από τις μονάδες Dell TL2000/LTO4 FC (service tag: 9QHPDB2), Dell PowerEdge R210II και λογισμικό Unitrends Virtual Backup for XenServer και Symantec/Veritas Backup Exec.

ΝΑΙ

 

4

Για όλα τα παραπάνω που αποτελούν hardware, οι παρεχόμενες υπηρεσίες χαρακτηρίζονται ως 5x8  NBD restore (απόκριση εντός ωραρίου εργάσιμες μέρες και ώρες και αποκατάσταση βλάβης εντός της επόμενης ημέρας).

ΝΑΙ

 

5

Προβλέπεται η πλήρης αποκατάσταση λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή αντικατάσταση του εξοπλισμού με καινούργιο ή ανακατασκευασμένο (refurbished) ιδίων ή ανωτέρων προδιαγραφών.

ΝΑΙ

 

6

Εξαιρέσεις:

Ειδικά για το υποσύστημα αποθήκευσης, η παροχή υπηρεσιών μετά τον  Ιούνιο του 2019 χαρακτηρίζεται ως best effort χωρίς εγγυημένη αποκατάσταση και αφορά μόνο στο hardware (δεν θα παρέχονται ενημερώσεις και αναβαθμίσεις για το system software).

Ειδικά για τη μονάδα CISCO οι παρεχόμενες υπηρεσίες χαρακτηρίζονται ως Response: 5x8 (απόκριση εντός εργάσιμων ημερών και ωρών), Restore: Best Effort - Χωρίς εγγυημένη αποκατάσταση

ΝΑΙ

 

7

Για όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα λογισμικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες χαρακτηρίζονται ως Response: 5x8 (απόκριση εντός εργάσιμων ημερών και ωρών), Restore : Best effort χωρίς νέες εκδόσεις και αναβαθμίσεις.

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

Μερικό σύνολο (χωρίς ΦΠΑ):

 

 

ΦΠΑ (24%):

 

 

Σύνολο: