ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ HONG KONG BAPTIST ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (2018-2019)

Το Πανεπιστήμιο «Hong Kong Baptist» προσφέρει υποτροφίες σε αλλοδαπούς φοιτητές για προπτυχιακές σπουδές

Ενημερωτικό αρχείο

Πρόγραμμα υποτροφιών