ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ (Ι.Φ.Σ.Φ.Γ.)

Δείτε την προκήρυξη εδώ.